Privacybeleid

 • 1. Privacyverklaring
 • 2. Regelgeving inzake gegevensbescherming
 • 3. Welke informatie verzamelen We van u?
 • 4. Cookies
 • 5. Hoe gebruiken We de informatie?
 • 6. Hoe verwerken We uw gegevens?
 • 7. Aan wie kunnen We uw gegevens bekendmaken?
 • 8. Hoe kan ik het gebruik van mijn gegevens beheren?
 • 9. Wijzigingen in de privacyverklaring
 • 10. Uw recht om een klacht in te dienen

Clever Aesthetic Tech Ltd (“Pure Obagi”) (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) Privacyverklaring. Dit is onze privacyverklaring waarin wordt uitgelegd hoe we uw persoonsgegevens (‘persoonsgegevens’) gebruiken wanneer u onze Website gebruikt www.pureobagi.com. We nemen onze verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbescherming serieus.

1 Privacyverklaring

1.1 Deze Website is eigendom van Clever Aesthetic Tech Ltd (“Pure Obagi”) een bedrijf dat Unit 16 The Exchange, Calmount Business Park, Ballymount, Dublin, D12 RF43 is geregistreerd in met bedrijfsnummer 676949. Pure Obagi’s registratienummers bij de Office of the Data Protection Commissioners in Guernsey zijn de Kanaaleilanden 64473.

1.2 De wet gegevensbescherming (Bailiwick of Guernsey) 2017, de wet gegevensbescherming (Jersey) 2018 en de nieuwe Europese Algemene verordening gegevensbescherming (geïmplementeerd in het Verenigd Koninkrijk op 25 mei 2018) (de “regelgeving”) beschrijven onze verantwoordelijkheden. We moeten uw gegevens beschermen.

1.3 in deze Privacyverklaring wordt uiteengezet op welke manier We uw persoonsgegevens zullen verkrijgen en bewaren. Dit staat bekend als ‘verwerking’. Wanneer deze Privacyverklaring wordt gelezen in combinatie met onze Gebruiksvoorwaarden en ons Cookiebeleid, behandelt deze verklaring onze relatie met u met betrekking tot deze Website. Door verder te bladeren en deze Website te gebruiken, gaat u akkoord met deze Privacyverklaring. Als u het niet eens bent met een deel van deze privacyverklaring, gebruik onze Website dan niet.

1.4 Alle vragen, opmerkingen en verzoeken die u kunt hebben met betrekking tot deze privacyverklaring worden verwelkomd en dienen te worden gericht aan: Data Protection Officer op info@pureobagi.com.

2 regelgeving inzake gegevensbescherming

2.1 Voor de toepassing van deze Privacyverklaring: (a) We bepalen voor welke doeleinden en hoe uw persoonsgegevens zijn, of moet worden verwerkt, en we staan bekend als de gegevensbeheerder (‘gegevensbeheerder’); en (b) bij het verstrekken van uw gegevens en informatie aan ons om te verzamelen, handgreep en proces, u de persoon bent die het onderwerp van de gegevens is (de ‘betrokkene’); en (c) bij het verwerken van uw gegevens en informatie, alle andere partijen die door de Gegevensbeheerder zijn gecontracteerd om gegevens te verwerken, staan bekend als (‘gegevensverwerkers’).

 1. Welke informatie verzamelen We van u?

3.1 We kunnen de volgende gegevens en informatie die u ons verstrekt verzamelen en verwerken als u een account registreert, Een bestelling plaatsen voor goederen, of als u inhoud op onze Website indient of anderszins door met ons in overeenstemming te brengen via e-mail of anderszins: (a) naam en geboortedatum; (b) contactgegevens inclusief adres, E-mailadres, telefoonnummer; (c) informatie die nodig is voor het indienen van een bestelling.

3.2 We begrijpen dat de gegevens die worden verzameld onder 3.1(c) persoonsgegevens zijn.

3.3 We verzamelen en verwerken de volgende gegevens automatisch vanaf uw bezoek aan onze Website: (a) technische informatie, Inclusief het internet protocol (IP) – adres dat wordt gebruikt om uw computer te verbinden met het Internet, Uw aanmeldgegevens, browsertype en-versie, instelling tijdzone, Invoegtoepassingen en-versies voor browser, besturingssysteem en platform; (b) informatie over uw bezoek, Inclusief de volledige uniforme resource locator (URL), clickstream naar, Via en vanaf onze Website (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of gezocht, responstijden van pagina ‘s, downloadfouten, lengte van bezoeken aan bepaalde pagina’ s, informatie over interacties van pagina ‘s (zoals scrollen, klikken, en muis-overs), methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de pagina, en elk telefoonnummer dat wordt gebruikt om ons klantenservicenummer en alle andere geanonimiseerde gegevens of statistieken te bellen die gebruikersgedrag en de gewoonten van Webbezoekers identificeren.

 1. Cookies

4.1 Door deze website te bezoeken, stemt u in met het gebruik van cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers. Het gebruik van cookies geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of persoonsgegevens, anders dan de gegevens en informatie die u met ons wilt delen.

4.2 U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen van uw eigen browser te wijzigen.

4.3 Meer informatie over de cookies die We gebruiken en hoe ze werken, vindt u in ons cookiebeleid.

 1. Hoe gebruiken We de informatie?

5.1 We zullen de gegevens en informatie gebruiken die u ons verstrekt: (a) om u in staat te stellen een account aan te maken op de Website; (b) analyseren, proces, verpakken en leveren van uw bestelling(en); (c) onze interne bedrijfsgegevens bij te houden en bij te houden; (d) voor onze interne trainingsdoeleinden; (e) als er een legitiem belang is, om u te voorzien van onze eigen marketinginformatie die volgens ons past bij uw interesses en behoeften.

5.2 We behouden ons het recht voor om toe te voegen aan de lijst van gebruiksmomenten in clausule 5.1. We zullen vooraf verzamelde gegevens en informatie niet gebruiken voor nieuw gebruik van uw gegevens zonder u te raadplegen en uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen als we dit onder de regelgeving moeten doen.

5.3 Wanneer u ons informatie verstrekt met het oog op accountregistratie en bestellingen zoals hierboven beschreven, kunnen We dergelijke informatie gebruiken om de verstrekte informatie te verifiëren, uw aanvraag en bestelling te verwerken. We kunnen de gegevens ook overdragen aan onze gegevensverwerkers om uw bestelling uit te voeren of te analyseren.

5.4 We behouden ons het recht voor om uw gegevens te anonimiseren om analyses te verkrijgen met behoud van uw privacy.

 1. Hoe verwerken We uw gegevens?

6.1 De gegevens en informatie die We van u verzamelen, worden overgedragen naar en veilig opgeslagen door onze derde partij: Linode, gevestigd in Frankfurt, Duitsland.

6.2 We zetten ons in om ervoor te zorgen dat uw gegevens en informatie veilig zijn. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, We hebben geschikte fysieke, Elektronische en officiële procedures voor het beveiligen en beveiligen van de informatie die We online verzamelen, Inclusief: (a) alle gegevens en informatie die u ons verstrekt, worden opgeslagen op beveiligde servers; (b) Alle betalingstransacties worden versleuteld met behulp van SSL-technologie; (c) waar We u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u hebt gekozen) waarmee u bepaalde delen van onze Website kunt openen, U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen u om geen wachtwoord met iemand te delen; (d) gegevens wissen en kopieën vernietigen; (e) Onze beoordelingsprocedure regelmatig bijwerken.

6.3 persoonsgegevens die we verzamelen zoals beschreven in Clausule 3.1 worden verwerkt in overeenstemming met de regelgeving en alleen om ons in staat te stellen uw verzoek of aanvraag te verwerken. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen en niet aan derden doorgegeven.

 1. Aan wie kunnen We uw gegevens bekendmaken?

7.1 door ons gegevens en informatie te verstrekken, U gaat ermee akkoord dat We dergelijke informatie openbaar kunnen maken, Indien nodig voor de doeleinden en toepassingen vermeld In clausule 5, naar: (a) onze medewerkers, Vertegenwoordigers van agenten en eventuele gegevensverwerkers die officieel zijn gecontracteerd om de gegevens namens ons te verwerken; (b) geselecteerde derden, waaronder: (i) zakelijke partners, Leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat We met u aangaan; (ii) leveranciers van analisten en zoekmachines die ons helpen bij de verbetering en optimalisatie van onze Website; (iii) betaalkaartverkopers die voldoen aan de regelgeving (c) alle andere derden die We wettelijk verplicht zijn om uw gegevens aan te geven. PCI/DSS

7.2 We zullen uw persoonsgegevens alleen bekendmaken aan partijen die voldoende wettelijke verantwoordelijkheid dragen voor de bescherming ervan en die over voldoende privacy-en veiligheidsmaatregelen beschikken om redelijkerwijs te waarborgen dat deze gegevens worden beschermd en op de juiste wijze worden verwerkt.

7.3 We kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken aan derden: (a) in het geval dat We zaken of activa verkopen of kopen, in dat geval zullen We uw persoonsgegevens bekendmaken aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke zakelijke activiteiten of activa; (b) als onze activa, of in wezen al onze activa worden verworven door derden, in dat geval zullen Persoonsgegevens die door ons worden bewaard over onze klanten een van de overgedragen activa zijn; (c) als We verplicht zijn om uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen of toe te passen; of om onze rechten te beschermen, eigendommen of veiligheid van onze klanten of anderen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en het verminderen van kredietrisico ‘s.

 1. Hoe kan ik het gebruik van mijn gegevens beheren?

8.1 U kunt ervoor kiezen om de verzameling of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken als u eerder heeft ingestemd met het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing, kunt u te allen tijde van gedachten veranderen door ons een schrijven te sturen via, Data Protection Officer via info@pureobagi.com

8.2 De regelgeving geeft u het recht op toegang tot informatie die over u wordt bewaard. Uw recht op toegang kan worden uitgeoefend in overeenstemming met de wet. Elke Toegangsaanvraag is gratis. Als u een kopie wilt van de informatie die over u wordt bewaard, kunt u ons schrijven bij de functionaris voor gegevensbescherming via info@pureobagi.com

8.3 Als u van mening bent dat informatie die We over u bewaren onjuist of onvolledig is, kunt u ons zo snel mogelijk schrijven of een e-mail sturen naar het bovenstaande adres. We zullen alle informatie die onjuist is bevonden onmiddellijk corrigeren.

 1. Wijzigingen in de privacyverklaring

9.1 We behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in dit beleid door deze pagina bij te werken. Controleer elke keer dat u onze Website wilt gebruiken de verklaring om ervoor te zorgen dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

9.2 De huidige verklaring bevat de vereisten van de AVG die op 25 mei 2018 in werking zijn getreden.

 1. Uw recht om een klacht in te dienen

10.1 als u van mening bent dat uw gegevens die door ons worden bewaard niet goed worden verwerkt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Data Commissioner.